Regulamin
     
   
     
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FEEMEE OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ FEEMEE.PL

 

Postanowienia wstępne


 1. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym FEEMEE działającego pod adresem feemee.pl, prowadzonego przez FEEMEE Emilia Modrzewska z siedzibą w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 34A/29 13-200 Działdowo, NIP: 571-161-76-31, REGON: 281444644, nr konta bankowego: 37102035830000300201176247. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
 2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma FEEMEE, zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.
 3. Kontakt ze sklepem internetowym feemee.pl jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, pod numerem telefonu: 504 476 145, pod adresem e-mail: feemee@feemee.pl.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie feemee.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Produkty wykonane są ze srebra próby 925.
 6. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 8. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 9. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika oznacza złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez firmę FEEMEE przekazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej od firmy FEEMEE oraz jego partnerów, wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od firmy FEEMEE oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu internetowego feemee.pl

Przyjmowanie zamówienia


 1. Feemee.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem:
 • strony internetowej sklepu internetowego feemee.pl, poprzez wypełnienie formularza zamówienia przez 24h na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze; 
 •  telefonicznie: 504 476 145;
 •  pocztą elektroniczną, e-mail:
 1. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z potwierdzeniem dostępności towaru oraz czasem realizacji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji, w formularzu kontaktowym lub telefonicznie.
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu pełnej kwoty należności za zamówiony towar.
 3. Złożenie zamówienia w Feemee.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku chęci grawerowania słów obraźliwych lub szowinistycznych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy grawerowania ich na produkcie.
 5. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym feemee.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.

 

Dokonywanie zmian oraz wycofania zamówienia


 1. Klient nie może anulować zamówienia po rozpoczęciu realizacji zamówionego towaru.
 2. Wszelkie zmiany zamówienia po zapłacie muszą być uzgadniane telefonicznie jak i mailowo za obustronnym porozumieniem.

 

Ceny  


 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów  znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

 

Paragony i faktury


 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 2. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

 

Terminy realizacji zamówień


 1. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności danego towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.
 2. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 15.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie.
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia oraz o możliwym terminie realizacji i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, wybór innych dostępnych w sklepie towarów).
 5. Zamówiony produkt wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta.
 6. Koszty związane z wysyłką na terenie Polski i zagranicą, zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Użytkownika zamówienia. Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.
 7. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.
 9. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.
 10. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Uszkodzenia przesyłek


 1. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmii, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.
 2. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, należy spisać protokół reklamacyjny. Odpowiedni formularz posiada kurier. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera uprawnia do zgłoszenia reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki.

 

 Reklamacje


 1.  Reklamacje winna być złożona pisemnie na adres Sklepu.
 2. W przypadku złożenia reklamacji, Kupujący powinien przesłać wadliwy towar na adres Sklepu.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z zakupionym, Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z zamówionym przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy.
 4. Towar uszkodzony lub zdekompletowany przez użytkownika nie zostanie wymieniony.
 5. Na złożenie reklamacji Kupujący ma dwa miesiące od daty zakupu.
 6. Zwracany towar należy odesłać razem z oryginałem paragonu bądź faktury.
 7. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.
 8. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii, o ile nie były spowodowane pierwotną wadą produktu), Klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach naprawy. Klient może zlecić naprawę lub odebrać produkt bez naprawy.

 

Postanowienia końcowe


 1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.
 2. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na feemee.pl.

 

Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: feemee@feemee.pl

 


 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij